Církevní památky svědectvím společného historického dědictví polsko-českého pohraničí

publicita-fmp-komplet-barevna-jpg11

Název projektu: Církevní památky svědectvím společného historického dědictví polsko-českého pohraničí

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000728

Žadatel: Gmina Międzylesie

Projektový partner: Obec Bačetín

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vyšší využití kulturně-historického bohatství česko-polského příhraničí. Cíle projektu bude dosaženo rekonstrukcí mariánského sloupu v Międzylesie a vytvořením historicko-naučné stezky slavného malíře pocházejícího z Bačetína včetně vybudování zvoničky a zpřístupnění kaple sv. Anny v Sudíně. Výstupy projektu budou podpořeny společnými propagačními aktivitami.

Termín realizace: 4-10/2017

Klíčové aktivity projektu:

1)      Rekonstrukce mariánského sloupu v Międzylesie
2)      Naučně-historická stezka Celestina Matějů v Bačetíně
3)      Česko-polské samoobslužné TIC a knihovna

Celkový schválený rozpočet pro oba partnery: 62 918,96 EUR

-          z toho Bačetín 32 907,96 EUR (85 % EFRR, 15 % vlastní vklad)

Fotodokumentace:
1) Mariánský sloup v Międzylesie
2) Celestin Matějů
3) První jednání a představení projektu
4) Podpis partnerské dohody
5) Partnerství
6) Vizualizace zvoničky 
7) Slavnostní ukončení projektu Międzylesie
8) Slavnostní ukončení projektu Bačetín

 

 

7

 

1

 

G

 

 

 

 

Jste zde: Home Czech Point Akce Realizované akce Církevní památky svědectvím společného historického dědictví polsko-českého pohraničí