Aktuality

Společenský ples 2023

Srdečně Vás zveme na Společenský ples v sobotu 11.3.2023 od 20 hod na sále místní hospody, otevřeno bude od 19,30 hod. K tanci a poslechu hraje skupina SONG z Kostelce nad Orlicí.

Dolany 30.1.2023

Dolany přijedou v pondělí 30.1.2023 v 11 hod.

Volební stanoviště DRIVE-IN 2023

INFORMACE o umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování) pro volbu prezidenta republiky v roce 2023

pro okres Hradec Králové

dvůr Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408/51, Hradec Králové

GPS: 50.2125053N, 15.8368950E

pro okres Jičín

budova Městského úřad Jičín (zadní část), ul. 17. listopadu 16, Jičín

GPS: 50.4350053N, 15.3492517E

pro okres Náchod

budova Celního úřadu, Kladská 272, Náchod

GPS: 50.4280336N, 16.1947317E  

pro okres Rychnov nad Kněžnou

budova vrátnice Centra odborné přípravy Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou, Na Jamách 1180, Rychnov nad Kněžnou

GPS: 50.1510089N, 16.2758828E

pro okres Trutnov

budova Hasičské zbrojnice, Dlouhá 752, Trutnov – Horní Staré Město

GPS: 50.5891897N, 15.8841906E

Hlasovat u volebního stanoviště lze ve středu 11. ledna 2023 (v případě II. kola volby prezidenta ve středu 25. ledna 2023) od 8:00 do 17:00 hodin, a to výlučně ze silničního motorového vozidla, kterým se k volebnímu stanovišti oprávněný volič dostaví.

U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který má v okrese, pro který je volební stanoviště zřízeno, adresu trvalého pobytu, a oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz /oprávněným voličem se rozumí osoba, která je voličem podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů a současně je ke dni, kdy lze hlasovat u volebního stanoviště, v karanténě nebo izolaci nařízené z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 – dokladem o nařízené izolaci nebo karanténě může být např. rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování).

Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č.
411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 zveřejňuje telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky:
Telefonní číslo: 702 231 763
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky zajišťuje komise pro hlasování pro oprávněné voliče (tj. osoby, které jsou voličem podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů a zároveň jsou v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid-19) pobývající na území kraje, pro který byla komise pro hlasování zřízena. O hlasování do zvláštní přenosné volební schránky při I. kole volby prezidenta může
oprávněný volič požádat na shora uvedeném telefonním čísle v době:
03.01.2023 8:00 - 14:00
04.01.2023 8:00 - 17:00
05.01.2023 8:00 - 14:00
06.01.2023 8:00 - 14:00
09.01.2023 8:00 - 17:00
10.01.2023 8:00 – 14:00
11.01.2023 8:00 – 17:00
nejpozději ve čtvrtek 12.01.2023 8:00 – 20:00
Hlasování do zvláštní přenosné volební hlasovací schránky bude probíhat v pátek 13.01.2023
(8:00 - 22:00) a v sobotu 14.01.2023 (8:00 - 14:00).

 

 

7. ledna 2023

Program soboty 7. ledna 2023:

Od 9 hod budou v obci chodit skupinky třech (možná i čtyřech) králů v taradiční Tříkrálové sbírce pořádané Farní charitou Dobruška. 

Od 14 hod proběhne mše svatá v kapli sv. Kříže v Bačetíně za doprovodu scholy z Nového Hrádku.

Od 16 hod proběhne novoroční koncert AQUARTET v kapli sv. Kříže v Bačetíně. Vstupné 150,- Kč. 

Upozornění daň z nemovitosti

V katastrálním území Bačetín proběhla ke dni 21.12.22 obnova katastrálního operátu, revize. Ten, komu se změnily výměry pozemků nebo staveb, má povinnost podat na Finančním úřadě v Dobrušce do 31.1.2023 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a změny v něm uvést.

Jste zde: Home Aktuality